Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Telepapat asiakas- ja markkinointirekistereiden rekisteri- ja tietosuojaseloste

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

1. Rekisterinpitäjä
NSF Telecom Ab, aputoiminimi Telepapat
Westendintie 1, 02160 Espoo, Suomi

Sähköposti: info [at] telepapat.fi

Y-tunnus: 1752268-1

2. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt

Telepapat asiakaspalvelu / NSF Telecom Ab
Westendintie 1, 02160 Espoo, Suomi

Sähköposti: info [at] telepapat.fi

3. Rekisterin nimi
Telepapat asiakas- ja markkinointirekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Vieraillessasi verkkosivustollamme tai ostessa tuotteita verkkokaupastamme tai ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja alla mainituin tavoin. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen. Asiakasviestinnän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi häntä koskevia tietoja analysoimalla. Henkilö voi kieltää tietojensa käytön markkinointiin ilmoittamalla siitä suoraan rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista ja käyttäjistä:

Nimi
Kotiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Markkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Markkinointirekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista, potentiaalisista asiakkaista ja sivuston käyttäjistä:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
IP-osoite
Selain
Käyttöjärjestelmä
Vuorovaikutteiset toiminnot
Vieraillut sivut
Toivotut yhteydenpitomuodot, kanavakohtainen suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään tai tämän asiakkuuteen liittyvän palvelu- tai viestintäkäytön yhteydessä. Kuten esimerkiksi tilausten yhteydessä, asiakas- tai markkinointiviestinnän käytöstä, palveluiden käyttötilanteissa, palautetta annettaessa tai muissa vastaavissa tilanteissa. Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voit itse poistaa seilaimesi asetuksista. Vieraillessasi verkkosivustollamme keräämme sivuston käyttödataa evästeillä. Näiden avulla kokoamme, keräämme ja analysoimme tietoja verkkosivuston käytöstä, liikenteestä ja toiminnoista. Tiedot sisältävät IP-osoitteesi, selaimesi, käyttöjärjestelmäsi, mainoksiin reagoinnin ja vieraillut sivut.  Voimme suostumuksellasi käsitellä sähköpostiosoitettasi ja puhelinnumeroasi uutiskirjeiden ja muiden markkinointimateriaalien lähettämistä varten ja muokata markkinointia juuri sinua varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa operaattiorikumppanillemme IPP Oy:lle. Muuten tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietosuojasi on meille erittäin tärkeää. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja, eikä ulkopuolisilla ole pääsyä niihin.

10. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista edellä määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä toisin. Emme säilytä tarpeettomia  tai vanhentuneita tietoja. Telepapat poistaa kaikki henkilötiedot, kun kyseessä olevat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset on suoritettu ja kun poistaminen on sallittua voimassa olevien lainsäännösten ja määräysten perusteella.

11. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään

Viimeksi päivitetty 12.6.2018.